ČAKROVÁ AROMATERAPIE

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu.

Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. U současného člověka je již všech 7 čaker dvojitých a mají přední a zadní aspekt. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do těla.

1. čakra - Múládhára, kořenová čakra

2. čakra - Svadhišthána, sakrální čakra

3. čakra - Manipúra, solar-plexus čakra

4. čakra - Anáhata, srdeční čakra

5. čakra - Višúddha, krční čakra; komunikační centrum (čakra)

6. čakra - Ádžňá, čelní čakra

7. čakra - Sahasrára, temenní čakra

 

cakry